Search
Thứ 5, 14/12/2017, 09:14 AM

Chống khoai tây Trung Quốc "đội lốt" khoai Đà Lạt bằng... poster?

Chống khoai tây Trung Quốc "đội lốt" khoai Đà Lạt bằng... poster?

Theo đó, từ năm 2018, Lâm Đồng sẽ điều tra tình hình sản xuất (SX), khoai tây, thống kê diện tích, năng suất, sản lượng, giống khoai tây, số hộ, cơ sở đang SX, kinh doanh khoai tây Đà Lạt để làm cơ sở xây dựng tờ rơi.

chong khoai tay trung quoc

Thu hoạch khoai tây ở Đà Lạt.

Trước tình trạng khoai tây Trung Quốc tràn vào thị trường Việt Nam, đội lốt thương hiệu khoai tây Đà Lạt ngày càng nhiều, nhất là khoai tây Trung Quốc không đảm bảo chất lượng, nguy cơ mất an toàn thực phẩm, UBND tỉnh Lâm Đồng đã triển khai xây dựng đề án thí điểm nhận diện khoai tây Đà Lạt.

Theo đó, từ năm 2018, Lâm Đồng sẽ điều tra tình hình SX, tiêu dùng khoai tây, thống kê diện tích, năng suất, sản lượng, giống khoai tây, số hộ, cơ sở đang SX, kinh doanh khoai tây Đà Lạt để làm cơ sở xây dựng tờ rơi.

Nội dung của tờ rơi này là cung cấp thông tin, quảng bá sản phẩm, xây dựng quy định sử dụng bao bì, chỉ đạo SX, hướng dẫn cách phân biệt khoai tây Đà Lạt với khoai tây có nguồn từ những nơi khác trên thị trường.

Trước mắt, khoảng 700 tấn khoai tây của TP Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng sẽ được tỉnh này hỗ trợ sử dụng bao bì nhận diện khoai tây Đà Lạt. 530 poster tuyên truyền cũng được lắp đặt tại các chợ, cơ sở kinh doanh khoai tây Đà Lạt để giúp người tiêu dùng nhận diện, phân biệt khác.

 
Theo Nông nghiệp Việt Nam


0.56115 sec| 1473.5 kb